logoti
KLASIČNA GRADNJA:
- I. gradbena faza (temelji in temeljna plošča)
- II. gradbena faza (kletna plošča, če je objekt podkleten)
- III. gradbena faza (gradbena konstrukcijska dela vseh etaž in podstrešja, vključno z izvedbo strešne konstrukcije)
- IV. krovska in kleparska dela, nabava in vgradnja stavbnega pohištva

BETONSKA DELA:
- v podjetju  opravljamo vsa betonska dela:
- izdelujemo klasične oporne zidove – škarpe
- izdelujemo različne kamnite škarpe
- betoniranje temeljev
- betoniranje plošče

YTONG, POROTHERM